Novinky z Kliniky ARVET

Biologická osteosyntéza – úvodní informace

Biologická osteosyntéza je zvláštní přístup k řešení zlomenin používaný zejména u komplikovaných roztříštěných zlomenin, který spočívá v několika základních principech:

  1. žádný nebo co nejmenší chirurgický přístup ke zlomenině – tedy uzavřená náprava zlomeniny nebo takzvaný limitovaný přístup
  2. minimální manipulace s úlomky – nedojede k poškození krvení v místě fraktury. Chirurg pouze obnoví osu a délku končetiny a správné postavení kloubů.
  3. pevná přemosťující fixace zlomeniny umožnující časnou zátěž končetiny
  4. použití kostního štěpu z jiné kosti pacienta pro lepší nastartování hojení
  5. pokud to typ fixace umožnuje, je preferována postupná „demontáž“ implantátů, která zajistí odstupňovaný přenos sil zátěže z implantátů na kost

Cílem přístupu je co nejmenší zásah do krvení v místě fraktury i za cenu zanechání kostních úlomků volně v místě zlomeniny. Takto řešené zlomeniny vykazují, ve srovnání s klasickým postupem s dokonalou repozicí úlomků, rychlejší hojení s tvorbou velkého pevného svalku s menším procentem komplikací, Existují zlomeniny, u kterých ani nelze jiný postup použít – například roztříštěné zlomeniny v blízkosti kloubů s drobnými úlomky způsobené střelným poraněním.

Výše uvedeného způsobu fixace můžeme dosáhnout buď zevní fixací – použitím zevního fixátoru nebo vnitřní fixací. Vnitřní fixace je obvykle provedena technikou hřebu a ploténky („rod and plate“ technika) nebo přemostující ploténky.

Biologická osteosyntéza je trendem ve veterinární  ortopedii v poslední době a znamená velký pokrok v řešení nejtěžších typů zlomenin. Na našem pracovišti ji běžně provádíme.

Některé případy řešené touto metodou na Klinice ARVET: