Novinky z Kliniky ARVET

Novinky v přístrojovém vybavení Kliniky ARVET

Biochemický analyzátor krve Arkray/Heska Spotchem SP 4430

květen 2011

fotografie Zakoupili jsme nový přístroj pro vyšetření biochemických parametrů krve přímo na klinice. Jde o moderní zařízení japonského výrobce, které umožňuje vyšetření naprosté většiny krevních parametrů (nejčastěji krevní cukr, bílkovinu, jaterní parametry, svalové enzymy funkční parametry ledvin a základní minerály) do 10 – 15 min. po odběru. Přístroj je vybaven integrovanou odstředivkou, která výrazně urychluje proces vyšetření, neboť odpadá fáze se oddělování séra před samotnou analýzou. Jde o výrazné zkvalitnění našich služeb pro Vás a Vaše svěřence, zejména kvůli rychlé dostupnosti výsledků.

Hematologický analyzátor Vet Scan HM5

duben 2011

fotografie Pro vyšetřováni krevního obrazu Vašich mazlíčků jsme pořídili nejmodernější přístroj americké firmy Abaxis. Jde o plně automatický přístroj, který je schopen kromě celkových počtů červených krvinek a krevních destiček, také stanovit počet a typ bílých krvinek (tzv. pěti-populační diferenciální rozpočet). Největší předností přístroje je provedení vyšetření krve do cca 5 min. po odběru. Přístroj je velkým přínosem zejména pro akutní pacienty se zánětlivými stavy a infekčním onemocněními (například záněty dělohy, zápaly plic, neprůchodnosti střev apod.) dále pak anémií, krvácivými stavy a nádorovými onemocněními krve. Umožňuje nám taktéž na počkání provedení vyšetření krevního obrazu v rámci předoperačního vyšetření nebo monitorování nežádoucích účinků chemoterapie.

Monitor životních funkcí Mindray/David PM 9000

říjen 2010

Byl zakoupen další (již třetí) multifunkční monitor pro sledování životních funkcí (EKG, krevní tlak, saturace krve kyslíkem, dýchání, teplota) u pacientů v anestézii při provádění složitějších RTG vyšetření (kontrastní studie páteře apod). Ostatní informace o monitorech viz níže.

Diagnostický ultrazvuk Sono Scape SSI 8000

listopad 2009

fotografie fotografie Zobrazovací metody jsou oborem, který se v poslední zásadně podílel na obdivuhodném rozvoji medicíny včetně medicíny veterinární. Proto jsme se rozhodli zastarávající přenosný ultrazvukový přístroj nahradit novým plně digitálním přístrojem nejvyšší kvality. Absolutní novinkou v našem přístrojovém vybavení je barevný ultrasonografický systém SonoScape SSI 8000. Jde o přístroj „high-end“ třídy vhodný i pro nejnáročnější kardiologické aplikace. Přístroj je vybaven 17" LCD monitorem, barevným dopplerem (výkonný kontinuální, pulsní a power doppler), kompletním kardiologickým vybavením (včetně anatomického /„kompas“/ M-módu, tkaňováho doppleru, sady měřících nástrojů a synchronizačního EKG modulu). Sonograf je osazen 3 sondami: mikrokonvexní sondou CA 611 (4 – 8 MHz) a unikátní kombinací dvou sektorových kardiologických sond – 2P1 (2 – 4 MHz) pro střední a velká plemena psů a 5P1 (4 – 7 MHz) pro nejmenší pacienty včetně koček a fretek. Nové sondy umožňují zobrazení v nekompromisní kvalitě i v dalších indikacích, jako jsou vyšetření břicha, gynekologická, urologická, cévní a ortopedická (šlachy, svaly) vyšetření a dále transkraniální zobrazení (zobrazení mozku) a zobrazení malých částí.

Multifunkční monitory životních funkcí Mindray PM-9000 s kapnometrií, Mindray MEC-1000 Vet a Ohmeda 5250 RGM (kapno, anestet plyny, O2, saturace)

září 2009

fotografie fotografie fotografie Tyto nové přístroje nám umožnili na nejvyšší možnou míru zvýšit bezpečnost anestezie u operovaných pacientů. Jde o nejmodernější přístroje, které dokážou sledovat krevní tlak, EKG, teplotu, dýchání, nasycení krve kyslíkem, množství oxidu uhličitého, kyslíku a anestetik ve vydechovaném vzduchu. Zjednodušeně jde o „televize napojené na mnoho kabelů vedoucích od pacienta“ jež nám umožnují detailně poznat jak se Vašemu zvířeti během narkózy daří. Díky použití těchto přístrojů spolu se znalostmi vyspělých anestetických protokolů (postupů) získanými na seminářích s předními světovými odborníky si troufáme říci, že poskytujeme našim pacientům anestézii na nejvyšším stupni současného medicínského poznání.

Digitální skiaskop Sias Multidigit 9

srpen 2009

fotografie fotografie Vzhledem k tomu, že značnou část operativy na Klinice ARVET tvoří chirurgie páteře pacientů s výhřezem meziobratlové ploténky, stalo se naším velmi vítaným pomocníkem digitální skiaskopické C-rameno Sias Multidigit 9. Skiaskop je, laicky řečeno, přístroj pracující na bázi rentgenových paprsků a jeho zobrazení si lze představit jako rentgenovou videokameru s přímým výstupem na monitor. Tento přístroj nám zásadně ulehčuje provedení kontrastního páteřního kanálu neboli myelografie. Zraková kontrola při punkci páteřního kanálu i aplikaci kontrastní látky zrychluje celou proceduru a zásadně snižuje riziko nechtěného poškození míchy. Ve výsledku to znamená zvýšení bezpečnosti tohoto relativně invazivního vyšetření pro pacienta. Nezastupitelné místo má skiaskopie také v diagnostice kolapsu průdušnice, zobrazení cév při operacích vrozeného žilního jaterního zkratu, při kontrastních studiích poruch polykání, odběru bioptických vzorků, punkci kyčelního kloubu a napravování luxací.

Digitální EKG přístroj Vet ECG 300

květen 2008

fotografie Kardiologickou „výzbroj“ jsme doplnili o nový digitální EKG přístroj s možností automatického měření a interpretace výsledků, umožňující díky filtrům přesnější snímání EKG i u neklidných, pohybujících se pacientů.

Multipulzní RTG generátor Chirana MP 15

listopad 2007

Přistoupili jsme k vylepšení procesu při pořizování a zpracování RTG snímků. Zastarávající RTG generátor Chirodur 125B jsme nahradili multipulzním stacionárním RTG přístrojem Chirana MP 15. Byly zakoupeny strmější zesilovací folie CAWO z alkalických zemin, které nám spolu s výkonným RTG přístrojem umožňují kvalitní snímkování hrudníku bez pohybové neostrosti i u velkých psů.

Vyvolávací RTG automat Protec Optimax 2010

listopad 2007

Ruční vyvolávání bylo nahrazeno vyvolávacím automatem Optimax 2010 německého výrobce Protec, což nám umožnilo zásadně zkvalitnit a standardizovat vyvolávací proces.

fotografie