O klinice ARVET

Hlavní pracoviště-Klinika ARVET je v provozu od r.1998 a byla založena jako privátní pracoviště MVDr. Janem Slabým pod názvem Veterinární klinika pro malá zvířata. Postupně se praxe rozšiřovala až do současné podoby. Od roku 2003 nese pracoviště název Klinika ARVET. V tomto roce bylo také otevřeno satelitní pracoviště Veterinární ordinace ARVET v Milevsku. Zájem klientů o naše služby nám umožnil z původně jednočlenné praxe vybudovat pracoviště s dvěma provozovnami a v současnosti třemi ordinujícími lékaři. Současný tým tvoří MVDr. Jan Slabý, MVDr. Kateřina Slabá a MVDr. Kamila Marečková( mohou zde být odkazy na osoby v oddílu personál).Systém vícečlenné praxe umožňuje jednotlivým lékařům specializaci na určité obory (viz. personál) a prohlubování znalostí v dané odbornosti a tedy v celkovém kontextu zkvalitnění poskytovaných služeb.

Hlavní pracoviště – Klinika ARVET je v provozu od r. 1998 a byla založena jako privátní pracoviště MVDr. Janem Slabým pod názvem Veterinární klinika pro malá zvířata. Postupně se praxe rozšiřovala až do současné podoby. Od roku 2003 nese pracoviště název Klinika ARVET. Zájem klientů o naše služby nám umožnil z původně jednočlenné praxe vybudovat pracoviště s dvěma provozovnami a v současnosti třemi ordinujícími lékaři. Současný tým tvoří MVDr. Jan Slabý, MVDr. Kateřina Slabá a MVDr. Markéta Meisnerová. Systém vícečlenné praxe umožňuje jednotlivým lékařům specializaci na určité obory a prohlubování znalostí v dané odbornosti a tedy v celkovém kontextu zkvalitnění poskytovaných služeb.

Filozofie kliniky

Filozofií našich pracovišť je nabízení veterinárních služeb na současné úrovni medicínského poznání postavené na kontinuálním postgraduálním vzdělávání personálu a zlepšování přístrojového vybavení. V jednání vůči klientům preferujeme otevřenost a maximální informovanost o zdravotních problémech jejich mazlíčků a aplikovaných léčebných postupech. Veškeré řešené zdravotní problémy jsou s majiteli podrobně diskutovány. Takový přístup považujeme za nezbytnou podmínku vzájemné důvěry. Vůči referujícím kolegům se snažíme o co nejlepší komunikaci a odesílání pacientů, ošetřených v dohodnutém rozsahu, k doléčení zpět na jejich pracoviště. Samozřejmě s telefonickou či tištěnou lékařskou zprávou o průběhu vyšetření, léčby a komentářem k případu.

Prostorové zázemí kliniky

Pracoviště Kliniky ARVET je členěno na prostornou čekárnou, tři ordinace (dvě pro všeobecnou péči a jednu odborně zaměřenou stomatologickou ordinaci) rentgenový sál se zázemím, operační sál, místnost lékařů, a malou denní hospitalizaci. Celková provozní plocha kliniky je přes 170 m2.

Oborové zaměření kliniky

Charakter práce kliniky je kromě běžné léčebné a preventivní činnosti (vakcinace, odčervení, čipování, běžná nekomplikovaná onemocnění apod) zaměřen zejména na náročnější specializovanou péči o psy, kočky, plazy, malé savce a exotické ptáky. Velkou část pracovní náplně lékařů naší kliniky tvoří chirurgie měkkých tkání, kostí, kloubů, páteře a onkologická a stomatologická chirurgie. Zejména v oborech chirurgie, ortopedie, stomatologie, anesteziologie, onkologie, dermatologie a neurologie používáme standardizované postupy a techniky běžné na velkých pracovištích v západní Evropě a USA. Každoročně zavadíme na pracovišti do klinického použití řadu nových léčebných postupů i chirurgických technik. V oblasti anesteziologie a monitoringu používáme v současnosti postupy, které jsou považovány za absolutní špičku v oblast veterinární medicíny. Kredit našeho pracoviště mezi kolegy i chovateli zvířat nám umožnil stát se referenčním pracovištěm pro okres Písek a okolí, v některých oborech (ortopedie, neurologie, stomatologie, chirurgie, onkologie) i pro oblast Jihočeského kraje a části Západočeského kraje. Tato důvěra je pro nás zavazující a budeme se ji snažit dále rozvíjet maximálně kvalitní péčí.

Za kolektiv Kliniky ARVET,
MVDr. Jan Slabý