Odborné publikace

Veterinářství 2/2002: Slabý J., Ordošová K.: Případ chirurgického řešení dislokované fraktury bederní páteře metodou modifikované segmentální spinální fixace

Veterinářství 9/2002: Bicek J., Slabý J., Ordošová K.: Peritoneoperikardiální diafragmatická hernie u kočky – popis případu

Veterinářství 8/2003, 53: s 331–339: Slabý J., Bicek J., Ordošová K., Kohout P., Rachač V.: Sklerotizující enkapsulující peritonitida u psa – popis dvou klinických případů

Veterinářství 2004, 54, s 130–140: Bicek J., Slabý J.: Chirurgické řešení pulmonálních lézí – teorie a případ z praxe

Veterinární klinika 2004; 1: s 80–82: Bicek J.: Využití posunutého kožního laloku pro rekonstrukci rány na dorsum nasi

Veterinářství 9/2005, 55: s 527–532: Bicek J., Slabý J.: Hypertrofická osteopatie u psa se skvamózním karcinomem plic – kazuistika

Veterinářství – zvláštní vydání ke Světovému kongresu WSAVA Praha 2006: Bicek J., Slabý J.: Hypertrophic osteopathy with squamous cell carcinoma of the lungs in a dog – case study

Veterinární klinika, 4/2006, 3: s 117–121: Bicek J.: Použití inguinální kožní řasy pro rekonstrukci defektu na pánevní končetině psa

Seminář „Stomatologické jaro na Pálavě“, Pavlov 29. 4. 2006, Dr. Slabá přednesla příspěvek „Hemimandibulektomie u leguána zeleného“

Veterinární klinika, 1/2008, 5: Slabá K.: Mumifikace plodů u feny

Přednášky MVDr. Jana Slabého pro Okresní sdružení KVL Tábor, Planá n. Lužnicí 13.11.2008: „Nový pohled na řešení ruptury předního zkříženého vazu u psa“„TTA – nová chirurgická technika řešení ruptury LCC“

PDF PDF Psí sporty, 5 a 6/2009, 3: s 94–97 a 94–96: Slabý J.: TTA aneb co je nového v léčbě onemocnění předního zkříženého vazu u psů? a obrazové přílohy „Co (ne)uvidíš na veterině…“ – populární publikace

PDF MVDr. K. Slabá a MVDr. J. Slabý: Překlad knihy Ortopedie koček z anglického originálu Scott H. W., McLoughlin  R.: Feline orthopedics

PDF Veterinářství 10/2009, 59: s 607–615: Slabý J.: Poranění páteře a míchy v praxi malých zvířat

Přednášky MVDr. J. Slabého: TTA a ruptura předního zkříženého vazu u psů: moderní pohled na patogenezi onemocnění, diagnostiku a nové možnosti terapie a MVDr. K. Slabé: Extrakce zubů v parodontologii v rámci Semináře Kliniky ARVET pro referující lékaře, Písek, 28. 11. 2009

PDF Psí sporty 5/2010, 4: s 94–97: Slabá K.: Veterinář a vady skusu a obrazová příloha Chirurgické řešení úrazů páteře u psů – populární publikace

Seminář „Stomatologické jaro v Třebíči“ Dr. T. Fichtel, Prof. Z. Pavlica; MVDr. K. Slabá přednesla příspěvek „Zubní kaz u psů“, Třebíč, 2.–3. 4. 2011

Veterinářství 7/2011, 61: s 371–375: Slabá K.: Resekce kořenového hrotu psa: popis případu

Veterinářství 7/2011, 61: s 376–381: Slabá K.: Zubní kaz u psů