Lékaři a personál

MVDr. Jan Slabý

MVDr. Jan Slabý

Absolvent Fakulty veterinárního lékařství (FVL) Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) v Brně z roku 1997, absolvoval s vyznamenáním; „Cena děkana za mimořádné studijní výsledky“, vítěz ceny IAMS-Eukanuba „Best of class in Nutrition“ v ČR, 3. místo v evropském kole stejné soutěže ve Faru, Portugalsko 1997.

Na Klinice ARVET je garantem oborů ortopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie, anesteziologie, dermatologie, vedoucí lékař pracoviště.

Od roku 2000 „Specialista Komory veterinárních lékařů (KVL) ČR v oboru posuzování dysplazie kloubu kyčelního (DKK) a loketního (DKL)“. Posuzovatel DKK a DKL plemene švýcarský bílý ovčák, člen Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad, člen KVL ČR a České asociace lékařů malých zvířat (ČAVLMZ). Od roku 2009 „Specialista KVL ČR v oboru posuzování luxace pately“.

Člen „Evropské společnosti veterinární ortopedie a traumatologie“ (European society of Vererinary Orthopaedics and Traumatology – ESVOT).

V roce 2009 absolvoval praktický kurz „Totální endoprotéza u psa“ fy. B. Braun-Aesculap.

V roce 2010 absolvoval v rámci Kyon-Symposium 2010 praktické kurzy „Předoperační plánování operace TTA“, „Kurz aplikace endoprotézy kladky kosti stehenní“ a „Ploténková osteosyntéza systémem ALPS“.

Oblíbená problematika: chirurgická léčba kloubních onemocnění (onemocnění předního zkříženého vazu v koleni, dysplazie kloubu kyčelního a loketního), léčba zlomenin.

Osobní informace: narozen 1973 v Písku, ženatý, dcery Amálie a Antonie; soukromé zájmy: rodina, horská cyklistika, lyžování, chov černých kocourů.

Zvířata: kocouři Bubák a Pipin.

E-mail: slabyjan.vet@volny.cz

Absolvované praxe, odborné kurzy, semináře a školení

 • pregraduální praxe Veterinární klinika MVDr. Milan Snášil, CSc., Brno 1995 – 1997
 • postgraduální praxe Veterinární klinika Vedilab Plzeň, MVDr. K. Böhm, MVDr. H. Velebný, 1997
 • postgraduální stáže Klinika A-Z Vet Klánovice, MVDr. T. Vlach; Klinika I-Vet, MVDr. Z. Ošmera
 • Poruchy žláz s vnitřní sekrecí u psa a kočky, V. Výroční konference ČAVLMZ, Prof. Dr. A. Rijnberk, Prof. Dr. B. R. Jones, Prof. Dr. M. Svoboda, CSc. Brno, 11. – 12. 10. 1997
 • Choroby ledvin a prostaty, Prof. D. Senior, BVSc., Dipl. ACVIM, Praha 21. 9. 1998
 • Neodkladný pacient, Prof. D. Senior BVSc., Dipl. ACVIM, Brno 16. – 17. 10. 1999
 • Neonatologický a pediatrický pacient, Dr. J. Beránek, Dr. O. Huml, Hradec Králové, 8. 4. 2000
 • Červené oko, Prof. B. Spiess, Brno, 23. 9. 2000
 • Nemoci stárnoucích a starých zvířat, Prof. D. Senior, BVSc., Dipl. ACVIM, Brno, 21. – 22. 10. 2000
 • Orofaciální traumata a chirurgie v praxi malých zvířat, Prof. Z. Pavlica, Brno, 9. 6. 2001
 • Nemoci kloubů, IX. Výroční konference ČAVLMZ, Doc. Dr. A. Nečas, Ph.D., Hradec Králové 17. – 18. 11. 2001
 • Large Breed Symposium Kliniky Jaggy, D. Lorinson, DVM, Dipl. ECVS; U. Rytz, DVM, Dipl. ECVS, P. Šrenk, DVM, Dipl. ECVN, Dr. J. Beránek, Brno 23. 3. – 24. 3. 2002
 • Poruchy chování u psa a jejich léčba, Dr. H. R. Askew, Ph.D., Brno 27. 5. 2002
 • Nemoci koček, X. Výroční konference ČAVLMZ, Dr. O. Huml, Prof. Z. Knotek, Hradec Králové 2. – 3. 11. 2002
 • Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace, Prof. D. A. Hulse, DVM, Dipl. ACVS; Prof. A. Nečas, Ph.D.; S. L. Hudson, BS, MBA, Brno 2002
 • Chirurgická řešení kloubních onemocnění, U. Rytz, DVM, Dipl. ECVS, Brno 13. 9. 2003
 • Dysplazie kyčelního a loketního kloubu, Ustavujícící kongres sekce chirurgie a ortopedie ČAVLMZ, D. J. Griffon DMV, MS, Ph.D., Dipl. ECVS, ACVS; Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 6. 3. 2004
 • Nové techniky stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC – I. Mezinárodní ortopedický kongres, K. H. Kraus, DVM, MS, Dipl. ACVS; B. S. Beale DVM, Dipl. ACVS; Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 12. 6. 2004
 • Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba – II. Neurochirurgický kongres, J. Toombs, DVM, MS, Dipl. ACVS, Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 25. 9. 2004
 • III. Mezinárodní ortopedický kongres, B. S. Beale, DVM, Dipl. ACVS.; Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 17. 9. 2005
 • 1. Mezinárodní neurologická konference Nemocnice AA-Vet – „Úvod do neurologické problematiky“, Dr. S. R. Platt, Dr. L. S. Garosi, Dr. H. Velebný, Praha 21. 10. 2005
 • 31. Světový kongres asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) 2006, 13. – 14. 10. 2006 Praha, odborný program z oborů ortopedie, neurologie a akutní medicíny
 • Seminář IAMS / Klinika Jaggy – „Proč selhávají konvenční techniky při léčbě ruptury předního zkříženého vazu u psů?“, Dr. J. Beránek, Praha 27. 9. 2006
 • Seminář IAMS / Klinika Jaggy – Diagnostika neprůchodnosti střev, Diagnostika intrakraniálních onemocnění, Dr. M. Pekárková, Dr. A. Tomek, Praha 14. 11. 2006
 • V. Mezinárodní ortopedický kongres, D. A. Hulse, DVM., Dipl. ACVS, B. S. Beale, DVM., Dipl ACVS, Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, Brno 15. 9. 2007
 • Neurologie pro praktického veterinárního lékaře II., MVDr. P. Šrenk, DECVN, MVDr. A. Tomek, DECVN, Hradec Králové 28. 3. 2009
 • Praktický kurz totální endoprotézy psa („Total hip replacement in dogs“), Aesculap Akademie, Dr. J. Meusel, Dr. G. Pfeiffer, Klinika Jaggy Praha, 8.–9. května 2009
 • Anestézie malých zvířat: Vyvážená anestézie-jak balancovat s jistotou, E. A. Leece, BVSc, CVA, Dipl. ECVAA; N. Girard DVM, CVA, Dipl ECVAA, Praha, 18.–19. 9. 2010
 • Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat + přednášky v ortopedické sekci na táma ruptury LCC u psů, XVIII. Výroční konference ČAVLMZ, B. Kitchell, DVM, PhD, Dipl. ACVIM, Prof. M. Svoboda, CSc., Hradec Králové, 9.–10. 9. 2010
 • Kyon Symposium 2010 – Innovations in ortohopaedics & trauma surgery, teoretická část, D. Lorinson, DVM, Dipl. ECVS; A. Vezzoni, DVM, Dipl. ECVS; A. Torrington, DVM, S. Tepic, Dr. Sci, Dipl. Ing.; Prof. Ch. Evans; T. Guerrero, DVM, Dipl. ECVS; R. Botte, DVM, Dipl. ACVS et.al.. Zurich, Švýcarsko, 13. 11. 2010
 • Kyon Symposium 2010 – praktické kurzy: „Plánování operace TTA“, „Aplikace endoprotézy kladky kosti stehenní“ a „Ploténková osteosyntéza systémem ALPS“ („Workshop of patellar groove prosthesis“ & „ALPS workshop“), S. Tepic, Dr. Sci, Dipl. Ing.; A. Vezzoni, DVM; Z. Dokic, DVM; Zurich, Švýcarsko, 14. 11. 2010
 • Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Dr. Luis Tello, MSc., MVDr. Leona Raušerová, Hradec Králové, 9. 4. 2011
 • Endokrinologie – to co opravdu musíte znát + Chirurgická sekce: Fraktury pánve a luxace kyčelního kloubu, XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Prof. R. W. Nelson, DVM, Dipl. ACVIM , Hradec Králové, 8.–9. 10. 2011