Poskytované služby

Akutní medicína

  • řešení akutních šokových stavů (po autoúrazech, pádech z výšky, pokousání); akutní alergické reakce-anafylaxe, septičtí pacienti, dekompenzovaní kardiaci
  • stavy akutní dušnosti (kyslíková, medikamentózní příp. chirurgická terapie – tracheostomie, torakocentézy apod.), řešení pneumothoraxu, traumat bránice
  • infúzní terapie
  • řešení otevřených zlomenin
  • akutní neprůchodnost močových cest
  • řešení akutního glaukomu (vysoký nitrooční tlak), prolapsu bulbu
  • císařské řezy
  • řešení akutních břišních stavů (torze žaludku, neprůchodnost střevní, poranění sleziny, jater či ledvin, rány pronikající do dutiny břišní, postřelení) – viz Chirurgie měkkých tkání
  • řešení status epilepticus (křečové stavy)
  • laboratorní vybavení pro neodkladné pacienty

Klinika zajištuje pohotovostní službu na mobilním telefonu 603 496 589.