Poskytované služby

Anesteziologie

Pracoviště je vybaveno anesteziologickým přístrojem pro podávání inhalační (vdechované) anestezie Anemat Mini N8. Přístroj umožňuje práci jak v režimech ze zpětným vdechováním (okruhový systém, systém „to and fro“ – Watersův), tak i jednocestných polouzavřených systémech (Bainův či Kuhnův systém). K vedení anestézie je používána těkavá látka isofluran buď s čistým kyslíkem, anebo s nosným plynem kyslík/oxid dusný. Na přístroji lze provádět řízenou objemovou ventilaci jak v okruhovém, tak Watersově systému. Ve speciálních indikacích používáme balancovanou totální intravenózní anestézii (TIVA) na bázi opiodů, benzodiazepinů a nebarbiturátových hypnotik. TIVA je podávána pomocí lineárního dávkovače. U nejrizikovějších pacientů využíváme technik lokální anestézie.

Nově jsme zavedli do rutinní anesteziologické praxe použití čistých opiodních agonistů, které obvykle užíváme v kontinuální infuzi během inhalační anestézie. Takto podávané opiáty snižují několikanásobně dávkování inhalačních anestetik a výrazně zvyšují bezpečnost anestézie u všech pacientů, včetně nejrizikovějších. Pacienti jsou během operace standartně připojeni na kardiomonitor, respirační monitor a je veden podrobný anesteziologický záznam. Klientům je nabízeno předoperační vyšetření pacienta v rozsahu dle zařazení do rizikové skupiny podle ASA.

Doplňovaná inhalační anestezie vedená isofluranem v kombinaci s kontinuálně podávanými opiáty patří v současnosti k absolutní světové špičce v bezpečnosti anestezie a rychlosti zotavení pacienta po ní. Isofluran je látka která se v těle nemetabolizuje (neodbourává) po anestezii je pacientem beze zbytku vydýchána. Nedochází tedy k jakékoliv následné zátěži vnitřních orgánů. Isofluran v obvyklých dávkách minimálně ovlivňuje i činnost srdeční. Je ideální i pro exotická zvířata, plazy a malé savce. Podrobnosti viz článek Nová bezpečnější anestezie na Klinice Arvet.

Provádíme rutinně anestézie rizikových pacientů – geriatričtí pacienti, pacienti v septickém šoku, kardiaci, nefro/hepatopatici, pacienti se syndromem dilatace a torze žaludku.