Poskytované služby

Chirurgie měkkých tkání

 • zákroky při neodkladných stavech (syndrom dilatace a torze žaludku, střelná a kousná poranění břicha a hrudníku, perforace zažívacího traktu apod.)
 • operace ilózních stavů (při neprůchodnosti střevní) (gastro/enterotomie, anastomózy střev, řešení intrususcepcí – enteroenteropexe, odstranění cizích těles)
 • chirurgické řešení perineálních, diafragmatických a ostatních hernií (hrázkové, brániční a ostatní kýly)
 • nitrohrudní chirurgie (extirpace plicních nádorů, lobektomie plic, brániční kýly, operace PDA, PRAA apod.)
 • marsupializace paraprostatických cyst
 • zákroky na močopohlavním traktu (cystotomie, uretrotomie, uretrostomie, nefrektomie, řešení akutních neprůchodnosti močových cest, močových kamenů, sterilizace samic, kastrace samců…)
 • odstraňování paranálních váčků a tumorů v perianální ablasti, kolorektální chirurgie
 • totální ablace zvukovodu (úplné odstranění zvukovodu při neléčitelných zánětech či nádorech)
 • operace cyst slinných žláz
 • odstraňování novotvarů (nádorů) – viz Onkologie
 • ošetření ran
 • oční chirurgie a ortopedická chirurgie