Poskytované služby

Hematologie

  • transfúze krve u psů (myelosuprese /špatná funkce kostní dřeně/ po předávkování estrogeny, anemické stavy, onkologičtí pacienti)
  • diagnostika poruch krvetvorby (cytologie krve, odběry kostní dřeně)