Poskytované služby

Kardiologie a pneumologie

  • diferenciální diagnostika pacientů s kašlem, intolerancí zátěže a dušností
  • klinická a RTG diagnostika, perikardiocentézy
  • echokardiografie
  • EKG vyšetření, posuzování zaslaných EKG od kolegů
  • udržovací medikamentózní terapie kardiaků, včetně léčby arytmií
  • řešení akutního městnavého srdečního selhání
  • transtracheální aspirace
  • diferenciální diagnostika a terapie pleurálních efuzí