Poskytované služby

Laboratorní zázemí

Laboratorní zázemí umožnuje stanovení základních parametrů potřebých pro diferenciální diagnostiku prvního kontaktu – hematokrit, glykémie, celková bílkovina, orientační posouzení krevního nátěru.

Biochemickou a hematologickou laboratoř máme k dispozici po celých 24 hodin a výsledky jsou známy do 30 minut od doručení vzorků.

Na pracovišti provádíme cytologická vyšetření výtěrů, otisků, punktátů a vzorků odebraných tenkojehelnou biopsii.