Poskytované služby

Onkologie a cytologie (diagnostika a léčba pacientů s nádorovým onemocněním)

  • posuzování cytologických preparátů, diagnostika a klasifikace tumorů
  • chemoterapie maligního lymfomu – COP protokol, Medison Wisconsin protokol, dále chemoterapie mastocytomu, akutní a chronické leukemie, multipního myelomu, doplňková terapie amputace při osteosarkomu, atd.
  • onkologická chirurgie (kožní nádory, nádory mléčné žlázy, amputace, splenektomie, nefrektomie, resekce střev, enukleace bulbu, parciální maxilektomie a mandibulektomie, totální mastektomie)
  • cytologická vyšetření (vyšetření buněčných vzorků) výtěrů, otisků, punktátů a vzorků odebraných tenkojehelnou biopsii