Klinika ARVET

Operace TTA ruptury zkříženého vazu v koleni u psů – základní informace pro klienty

RTG snímky Ruptura předního zkříženého vazu (LCC) je nejčastější příčinou kulhání psů na pánevní končetiny. TTA je nová, unikátní „high-tech“ metoda řešení ruptury LCC, vyvinutá v roce 2004 ve Švýcarsku a její podstatou je operativní změna pozice úponu přímého čéškového vazu. První fází zákroku je odříznutí (osteotomie) přední části kosti holení v místě drsnatiny. Následně je drsnatina spolu s úponem čéškového vazu posunuta vpřed a v této nové pozici je fixována speciálními titanovými implantáty.

TTA je unikátní v tom že kloub stabilizuje změnou mechanických poměrů v kloubu (tzv. biomechaniky) a do kloubu není umísťován žádná náhrada vazu. Stručně lze říci, že biomechanické poměry v kloubu jsou chirurgicky pozměněny tak, že kloub nepotřebuje žádný přední zkřížený vaz. Tím jsou eliminovány možné obtíže (např. uvolnění nebo přetržení náhrady), které jsou časté u klasických operací s použitím syntetické náhrady vazu.

Klinika ARVET v Písku patří mezi první pracoviště, která tuto techniku začala u nás používat, a MVDr. Jan Slabý byl třetím operatérem v České republice, který začal touto technikou kolenní klouby psů operovat. V současnosti jsme jediné pracoviště provádějící TTA v Jihočeském kraji.

Operace vyžaduje velmi nákladné specializované instrumentárium a titanové implantáty Zájem našeho pracoviště na používání moderních a unikátních medicínských postupů a snaha o dostupnost léčby pro co největší počet pacientů nás vede k tomu, že tento zákrok nabízíme klientům za přijatelnou cenu, která je výrazně nižší než v zahraničí.

Metodou TTA operujeme kolenní klouby od února 2007 s vynikajícími výsledky a s minimální četností komplikací. Výrazně lepších výsledků oproti klasické náhradě vazu je dosahováno zejména u velmi těžkých psů či psů, kteří jsou intenzivně pracovně a sportovně využíváni. Zásadní výhodou je rychlý návrat funkce končetiny (psi operovanou končetinu zpravidla zatěžují po 1 – 3 dnech po operaci) a z dlouhodobého hlediska zejména minimální rozvoj artrózy v operovaném kloubu.

Více informaci o principu techniky a zkušenostech s technikou naleznete v článku TTA aneb co je nového v léčbě onemocnění předního zkříženého vazu u psů?. Fotoseriál z operace můžete vidět ve fotogalerii operace kloubů… V případě zájmu o zákrok, nebo detailní informace nás neváhejte telefonicky kontaktovat a objednejte se k osobní konzultaci k Dr. Slabému.